logo

Nové Komořany (projekt Green Mine)

Projekt Green Mine vrací krajinu lidem a přírodě

hp1

O projektu

Povinností dobrého hospodáře je vrátit krajinu budoucím generacím v lepším stavu, než ji převzal

V souvislosti s přechodem Evropy od konvenční uhelné energetiky na získávání energie z obnovitelných zdrojů připravuje skupina Sev.en pro území lomu ČSA integrovaný projekt, jehož cílem je především:

energetické využití prezentované vybudováním energetického parku zahrnujícího mimo jiné komplex plovoucích, pozemních a dalších typů fotovoltaických elektráren, přečerpávací vodní elektrárnu navazující výroby vodíku a akumulačního systému,

hospodářsko-sociální využití zahrnující mj. rozvoj zero-carbon city sídelních útvarů s možností rozvoje specificky profilované hi-tech průmyslové zóny, včetně dalších navazujících aktivit,

environmentální a kulturně-sociální využití území, včetně krajinotvorných aktivit.
hp2
PROJEKT Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Dámy a pánové! Představujeme Vám Komořanské jezero ve verzi pro 21.století


PŘÍNOSY

Oblast Komořanského jezera
jako ideální místo pro práci a život

ico1 přes 1 000

nově vytvořených pracovních míst

ico4 600 MW

potenciál instalovaného výkonu ve fotovoltaických elektrárnách

více než jeden blok jaderné elektrárny Dukovany

ico5 cca 45 km2

rozlohy území, jehož komplexní a smysluplné budoucí využití projekt Green Mine startuje

ico3236 000 tun CO2

potenciálně ročně uspořených emisí díky zeleným zdrojům elektrické energie

ico62 891 tun H2

ročně vyrobeného ze zelené elektrické energie

takové množství naplní nádrž vodíkového autobusu až 145 000krát, přičemž jedna nádrž autobusu vystačí na téměř 300 km

HISTORIE


Příběh Komořanského jezera

Komořanské jezero vzniklo nejspíše před přibližně 15 000 lety jako mělké průtočné jezero v podhůří Krušných hor. Plocha Komořanského jezera zabírala minimálně 5 600 hektarů, což je více než například dnešní Lipno.

I když se jeho rozloha postupem času zanášením a zarůstáním zmenšovala, ještě v 17. století jej známý literát Bohuslav Balbín označil za největší jezero Českého království. Ještě v 19. století dosahovalo Komořanské jezero rozlohy 195 hektarů.

Roku 1831 nařídil kníže Ferdinand z Lobkovic jeho kompletní vysušení, k čemuž také po čase došlo. Roku 1873 vznikly v prostoru první hnědouhelné doly. Poslední zbytky jezerních sedimentů byly odtěženy koncem dvacátého století.

Vývoj plochy Komořanského jezera během staletí

3D ovládání
3D MODEL